Anden etape af cykeltur på Hærvejen - Vores Bo Bil

Vores Bo Bil
Gå til indhold
4. dag på turen
Efter dejlig morgenmad cykler vi til Klebæk Høje og ser Bækkemonumentet, som er et fortidsminde med tre historiske tidsaldre. Der er to gravhøje fra bronzealderen, en 45 meter lang skibssætning med en runesten i stævnen fra vikingetiden og et vognkørselsspor fra middelalderen, en lille del af Hærvejen.

Lidt længere fremme møder vi en fredet del af Hærvejssporet, der er ikke meget at se af den oprindelige vej.
Vi kommer forbi Randbøl Kirke fra ca. 1.150. På kirkegården ligger en stor gravhøj med flad top, det er Kong Rans Høj. Nord for Randbøl Kirke ligger Firhøje, et 3 hektar stort hedeareal, hvor det siges at Kong Rans mænd ligger begravet.

Nu går det op ad bakke mod Jelling, vi møder Nørup Kirke, som fra 1586 til 1935 hørte til Engelsholm Slot, som vi kan se på den anden side af søen. I 1730 fik både slottet og kirken de karakteristiske løgkupler.
I Jelling, hvor Gorm den Gamle og Harald Blåtand havde deres daglige gang i sidste halvdel af 900-tallet, ser vi på de to Jellinghøje, den lille runesten fra 950, hvor Danmark fik sit navn, den store runesten fra 965 hvor kristendommens indførelse i Danmark blev bekræftet og selve Jelling Kirke, som overraskede med sit flotte og moderne indre.

Vi drikker kaffe på en cafe og køber noget færdigmad med til vores Bed&Breakfast i Give.

Vejen – Give 71 km stadig i godt cykelvejr.

Kort over ruten Vejen til Give
Punkt 1 på kort er Klebæk Høje hvor "Et skib på land" er vist som et af de 3 Bækkemonumenter.
Jernplade opsat som et skib
punkt 2 på kort om et stykke Fredet Hærvej
Fredet stykke gammel hærvej
Læs om den gamle hærvej
Punkt 3 på kort om Springbjerg Plantage
Beskrivelse af Springbjerg Plantage
Punkt 4 på kort er "4 Høje"
Luftfoto af 4 Høje
Planche om FireHøje
Punkt 5 kommer vi forbi Nørup Kirke.
Nørup Kirke
Punkt 6 er Jelling Kirke
Foto af Jelling Kirke
5. dag på turen
Vi cykler på små hyggelige sogneveje og på en bakketop 127 meter over havet møder vi Øster Nykirke bygget ca. år 1150 ved Hærvejen og Sct. Peders Helligkilde, så kunne de rejsende styrke sig med kildens helbredende vand og et guds ord i kirken.

Vi kommer forbi Margrethediget, det er anlagt i jernalderen som en spærring på tværs af Hærvejen, der er ikke meget at se i dag, men oprindelig har der været en højdeforskel på 4 meter mellem voldgravens bund og voldens top.
Tinnet Krat var et knudepunkt på Hærvejen, her udspringer Gudenåen og Skjern Å med nogle hundrede meters afstand, foruden det nord-sydgående spor kunne man følge åernes løb i øst-vestlig retning. Gudenåen er 158 km lang og Danmarks længste vandløb, udmunder i Randers Fjord. Her er meget smukt og på en eng tæt ved udspringet ser vi resterne af Danmarks første vandland etableret i 1930`erne og lukket i 1947. Vi cykler 300 meter og må så stå af og gå en tur til en lille sø, hvor Skjern Å har sit udspring. Den er 94 km lang og Danmarks vandrigeste å og løber ud i Ringkøbing Fjord.

Vi raster i kanten af en fyrreskov, kommer forbi Nr. Snede og Torup Sø til Vrads Kirke med den karakteristiske klokkestol. Overfor kirken ligger Vrads Købmandsgård, hvor der bl.a. kan købes kaffe og kage. Derefter går det op og ned ad bakker gennem Vrads Sande med store hedearealer, inden vi hen på eftermiddagen når vores mål lidt udenfor Funder.

Her er ikke mulighed for at spise, så vi cykler til Funder og tager bussen til Silkeborg. Vi går en tur gennem Silkeborg og spiser med udsigt til Silkeborg Havn og ser Hjejlen komme ind, den er verdens ældste aktive hjuldamper fra 1861 stadig med den originale dampmaskine.

En dejlig dag er slut, Give – Funder ca. 50 km.

Kort med rute fra Give til Funder
Tekst om Før biler
Punkt 1 er Øster Nykikre og Sct. Peders Hellighilde.
Foto af Sct. Peders Helligkilde
Foto af Øster Nykirke
Punkt 2 er Margrethediget som er et gammelt forsvarsværk.
Planche om Margrethediget
Foto af Margrethediget i 2020
Punkt 3 er hvor Gudenåen og Skjernås udspringer.
Gudenåens udspring er ved Vandskellet og Skjernås udspring ved Hærvejen.
Gudenåens udspring
Foto af Skjernåens udspring
Foto af sø ved Skjernåens udspring
Nogle 100 meter øst for Gudenåens udspring ligger Danmarks første vandland 1930 til 1947.
Danmarks første vandland
Punkt 4 ligger Vrads Kirke.
Foto af Vrads Kirke
Foto af klokken ved Vrads Kirke
Vi når lidt uden for Funder, hvor vi skal overnatte. Vi tar bussen ind til Silkeborg.
6. og sidste dag på vores cykeltur på Hærvejen
Efter ca. 15 km kommer vi forbi Grathe Hede, hvor det sidste afgørende slag om kongemagten blev udkæmpet i år 1157 mellem Valdemar den Store og Svend Grathe. Her er fundet en hel del våben fra dette slag.

Skelhøje er en lille by, som ligger 80 meter over vandspejlet i Hald Sø, og midt mellem de to steder findes Danmarks mest markante landskabsgrænse, mod sydvest en jævn slette, Alheden og mod nordøst det frodige bakkelandskab, Dollerup Bakker. Vi holder frokost og nyder udsigten over Hald Sø, som er 31 meter dyb og dermed den 3. dybeste sø i landet.

Vi kommer igennem gården ved Hald Hovedgård. Dette er det 5. Hald, da det er kendt at der har været 4 før det nuværende, som er bygget i 1787. Den fredede bygning har siden 1975 været hjemsted for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter, hvor forfattere mv. kan få gratis arbejdsophold. I laden er der udstilling om områdets geografi og historie og i andre bygninger en naturskole og et pilgrimsherberg.

Herefter cykler vi på en naturskøn sti ind til Viborg. I det hele har vi kørt på mange forskellige veje, enkelte steder har det været cykelstier ved siden af befærdede landeveje, nogle steder på små sogneveje næsten uden trafik og så på ufattelig mange grusveje, hvor vi flere gange har døjet med støvet, som hvirvles op, når der kommer en bil eller traktor. Noget af ruten har også været på smukke skovveje og markveje.

Vi når tidligt frem og slapper af inden vi spadserer langs Søndersø ind til Viborgs centrum for at spise.

Funder – Viborg ca. 43 km.

7. dag

Efter morgenmaden pakker vi cyklerne og kører ind for at gå en tur i Viborg og se på Domkirken, derefter cykler vi hjemad, dog kun til Nonbo Rasteplads syd for Viborg (ca. 10 km), hvor Lærke og Jørgen henter os og kører os og cyklerne til Faaborg – TAK for det.

En dejlig tur på i alt 360 km er slut.
Foto af kort med cykelrute Funder til Viborg
Planche om overdrev
Foto af udsigten ud over Dollerup Sø
Foto af Viborg Domkirke
Udsigten ud over Dollerup Sø
Tilbage til indhold